labdara

Mieli Partneriai,

Dalyvaudami Mamų mugėje ir skirdami savo laiką daiktų paruošimui, Jūs tampate dalimi labai prasmingo vyksmo, kuris atneša neįkainojamą pagalbą tūkstančiams šeimų,  bei prisidedate prie atsakingo vartojimo. Tai, jog Jūs savo daiktą įvertinate protinga ar simboline kaina, – tai jau labdara, labdaros neprašančioms, bet ribotas pajamas gaunančioms ar tiesiog daugiau vaikų auginančioms Lietuvos šeimoms.

Mamų mugės Partneriai gali prisidėti dar daugiau – aukodami neparduotus daiktus nepasiturintiems arba/ir skirdami dalį savo pelno steigiamam Vilniuje vaikų hospisui.

PINIGINĖ AUKA

Praėjusioje mugėje skyrę piniginę auką kitoje mugėje savo etiketėse matys specialų ženklinimą – „rankytę su pinigėliu“. Tad, jei aukojote 2017 rudenį, 2018 m. pavasarį Jūsų etiketė bus su specialiu ženkliuku (aukojusiems anksčiau ženklinimas negalioja). Ačiū už aukojimą!

Aukojusių vaikų hospisui 2017 RŽ mugėje partnerių sąrašas

Aukojusių vaikų hospisui 2017 PV sąrašas

2018 metais mugės partneriai vėl yra kviečiami aukoti ir paremti pirmo Lietuvoje hospiso vaikams steigimą. 2016 metais per tris Vilniuje surengtas muges partneriai, projekte VAIKAS – VAIKUI dalyvaujančios mokyklos ir Mamų mugė vaikų hospiso steigimui paaukojo 3403,10 eurų. 2017 metais partneriai, projekte VAIKAS – VAIKUI dalyvaujančios įstaigos ir Mamų mugė vaikų hospiso steigimui paaukojo 3684,73 eurų. Nepagydomai sergantys vaikai daugelyje Europos šalių sulaukia pagalbos ir paramos paliatyvią slaugą stacionaruose ar ligonio namuose teikiančiuose hospisuose. Svarbiausias tikslas yra suteikti nepagydomai sergantiems vaikams galimybę būti namuose ir neprarasti profesionalios medicininės slaugos ir priežiūros. Pirmas Lietuvoje hospisas vaikams kuriamas šalia vienintelių Lietuvoje pal. Mykolo Sopočkos slaugos namų (hospiso) suaugusiems.

Kviečiame pagal galimybes iki mugės pabaigos MANO FINANSAI skiltyje pažymėti pasirinktą aukos procentą nuo gautų pajamų, paremti pirmo Lietuvoje hospiso vaikams steigimą (šią mugę paaukojus bent 2%, sekančią mugę Jūsų visos etiketės bus atpažįstamos, kaip aukojančios šeimos ir turės skiriamąją „rankytę su pinigėliu“). Aukojamą procentą nuo gautų pajamų galite keisti iki paskutinės mugės, kurioje dalyvaujate, dienos.

Apie Vilniaus hospiso įkūrimą „Žmonėms“ pasakoja sesuo Michaela

Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso internetinė svetainė

Apie hospiso idėją 

hospisas

LABDARA DAIKTAIS

Aukojamus neparduotus rūbus ir daiktus VšĮ „Ištiesk gerumo ranką nuskriaustiesiems“ perduoda Lietuvoje sutrikusio vystymosi kūdikių namams, skurdžiai gyvenantiems vaikams, senjorams, neįgaliesiems bei daugiavaikėms šeimoms. Malonu, kad Mamų mugės labdaros partnerė 2016 metais buvo įvertinta LR Prezidentūroje Vasario 16-osios dienos proga.

Ištiesk gerumo ranką

Dalis vaikiškų nuo 3 m. daiktų aukojama Vilniaus pagrindinei „Šaltinio“ mokyklai, kurioje mokosi ir gyvena socialiai remtini vaikai ir našlaičiai.

Šaltinio Emblema-150x150

PAGALBA UKRAINAI

Jei Jus esate tas/ta, kas turi galimybę palikti savo neparduotus daiktus (aukojamas daiktas etiketėje atpažįstamas iš ženklo „rankytė“), – mugė suteikia galimybę suteikti labdarą karo paliestiems rytų Ukrainos gyventojams, karo pabėgėlių stovykloms bei vaikų ir kūdikių namams, esantiems karo zonoje. Labdaros ir paramos fondas „Pagalbos sparnas“ nugabens Jūsų neparduotus daiktus, kaip didžiausią dovaną šiuo metu labiausiai laukiantiems.Pagalbos-sparnas

Projektas VAIKAS – VAIKUI

Pirmieji projekto „Vaikas-vaikui“ dalyviai 2016 m. pavasarį buvo „Pažinimo medžio“ moksleiviai ir tėvai. Jų įkvėpti prisijungė vaikai iš kitų ugdymo įstaigų. 2017 m. pavasario – vasaros sezono Mamų mugėje, vedinos kilnaus tikslo padėti nepagydomai sergantiems vaikams, dalyvavo „Pažinimo medžio“ mokyklos, Vilniaus privačios gimnazijos, šv. Juozapo mokyklos, mokyklėlės darželio „Strazdanėlės“, lopšelio darželio „Šypsena“, Trakų lopšelio darželio „Obelėlė“ bendruomenės. Savarankiškai paramą skirti nusprendė l/d „Saulėgrąža“, progimnazijos „Sietuva“, muzikos mokyklos „Lyra“ bendruomenės. Prisijungti prie projekto kviečiamos ir kitos mokyklos, darželiai. Darželinukai ir moksleiviai, dalyvaudami „Mamų mugėje“, remia pirmojo Lietuvoje hospiso, kuris plečia savo veiklą  ir steigia hospiso vaikams bazę, veiklą. Mokyklų, darželių bendruomenės telkiasi ir ragina vaikus paaukoti žaislų, knygų, išaugtų drabužių bei batų, kuriuos parduoda savo bendruomenės vardu pavasarinėje „Mamų mugėje“. Gautos lėšos pervedamos į Mamų mugės sąskaitą, kuri tiesiogiai remia Hospiso naujos bazės kūrimą. Dėkojame už gražią iniciatyvą!

Projekto iniciatorė ir pirmoji dalyvė – „Pažinimo medžio“ mokyklos bendruomenė:

http://www.pazinimo-medis.lt/puslapis/vaikas-vaikui-projektas.340/

Pažinimo medis logo


Labdaros ir paramos fondas „Pagalbos sparnas“ nugabens Jūsų paaukotus rūbelius ir daiktus į Ukrainą.